Zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví – Karel Täubl a kol.

Zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví

Možná se někdo zeptá, proč psát o 20 let staré knížce.

Odpověď je jednoduchá. Protože je to dobrá knížka a v češtině odborných knížek o šperkařství zase tolik není.

Zárukou kvality je již samotné jméno autora, jednoho z našich největších odborníků v oboru, pana Karla Täubla. S jeho jménem jste se již setkali v anotaci ke knížce Vývoj českého puncovnictví, kdy kolektiv autorů vycházel právě z jeho podkladů.

Kniha Zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví je určena lidem, kteří mají o výrobu šperků hlubší zájem. Dalo by se říci, že je to spíše učebnice než populární knížka, i když i laik zde najde spoustu zajímavých informací.

Detailně jsou zde popsány výrobní technologie zpracovávání surových materiálů. Nechybí informace o základních šperkařských materiálech – podrobně jsou zpracovány kapitoly o slitinách kovů a o jejich povrchových úpravách, stejně tak o drahých kamenech včetně způsobů jejich broušení.

Celá jedna kapitola je také věnována puncovnictví. Slangové pojmy jako osazna, cizelování, taušírování, rhodiování nebo matování nebudou pro čtenáře po přečtení této knížky neznámé pojmy.

Zájemcům o obor lze knihu jen doporučit.

Karel Täubel a kol. Zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví
Vydala Polytechnická knižnice SNTL v roce 1989