Zjištění velikosti prstenu

merky

Ne vždy je možné si prstýnek přímo vyzkoušet – chceme si např. nechat zhotovit prsten na míru u zlatníka, vybíráme si z katalogu, objednáváme přes internet atd. Tehdy musíme zjistit velikost prstenu.

Ve šperkařské praxi se pod velikostí prstenu rozumí obvod dutiny prstenu. Šperkaři a zlatníci používají na mĕření velikosti prstenu pro zákazníka normované mĕrky.

Vĕtšinou vypadají jako svazek prstenů v odpovídajících velikostech, navlečený na centrálním kroužku.

Možné je i použití proužku papíru, který obtočíme okolo prstu a označíme si místa, kde se proužek dotýká. Potom již nezbývá, než si změřit vzdálenost mezi značkami, která představuje také vnitřní obvod prstenu.

Proužek papíru

Jinou možností je použití prstenu, který se nám pohodlnĕ nosí.

Pomocí posuvky zmĕříme vnitřní průmĕr. Po vynásobení číslem 3,142 získáme vnitřní obvod prstenu.

PosuvkaNe vždy je ale podle tĕchto mĕr vyrobený prsten pohodlný na nošení. Je nutné vzít v úvahu specifický tvar prstenu, tvar prstu a další faktory. U masivnĕjších prstenů se doporučuje objednat prsten alespoň o číslo větší. Nesmíme také zapomenout na to, že musíme prsten přetáhnout přes kloubek.

Počítejte i s tím, že prst bĕhem dne trochu nabĕhne a zároveň se mírně mění jeho velikost i v závislosti na teplotě. Nejlepší tedy je provádět měření při pokojové teplotě, pokud nejsme bezprostředně po nějaké větší námaze.

Pokud si objednáváte prsten ze zahraničí, mějte na paměti, že se velikosti prstenů neudávají všude stejně!

Jsou i šperkaři, kteří se nás snaží podobných měření uchránit. Vyrábějí prsteny s nastavitelnou velikostí. Na takovéto prsteny se podíváme podrobněji v některém našem dalším příspěvku.