Puncování drahých kovů

Punc

Již od počátku výroby šperků bylo potřeba zaručit ryzost a stav drahých kovů a tak vznikla nutnost použít kontrolní mechanismy. Jde o ochranu nejen spotřebitele, ale i o ochranu poctivých výrobců a prodejců před podvodnou konkurencí.

Oblast puncovnictví ale není na celém světě jednotná – jsou zde rozdíly dané historií a rozdílným vývojem států. V některých zemích se musí povinně registrovat výrobci šperků, jinde i prodejci a dovozci.

V některých zemích označuje výrobek puncem výrobce, jinde musí být použit punc nezávislé instituce dohlížející na jakost drahých kovů. Rozdílné jsou i materiály, které podléhají puncování a rozdílná jsou i minimální množství kovů, která puncování podléhají.

V České republice má kontrolní dohled nad dodržováním obsahu drahých kovů ve slitinách Puncovní úřad.

Ten uznává kromě českých punců i puncy slovenské, puncy zemí sdružených v tzv. Konvenci (země lze dohledat na stránkách PÚ v rubrice Zprávy z úřadu) a puncy některých států EU, kde puncovní systém příslušné země splňuje podmínky našeho systému.

Obrázky platných puncovních značek pro Českou republiku jsou uvedeny v publikacích PÚ a lze je zakoupit na všech jeho pracovištích. Jednou z těchto publikací je i Vývoj českého puncovnictví, o které jsme zde již jednou psali.

Ne všechno zboží se ale u nás musí předkládat k puncování. Jde o výrobky s nízkou ryzostí, staré zboží nebo výrobky s velmi nízkou hmotností. Pokud si ze zahraniční dovolené přivezete šperk, samozřejmě ho k opuncování také nemusíte předkládat.

Protože jsme internetový magazín, podívejme se trochu podrobněji na to, co je to dohoda o umožnění kontrolních nákupů.

Jde o dohodu mezi prodejci šperků prodávajícími prostřednictvím internetového obchodu a mezi Puncovním úřadem. Firma, která takovouto dohodu s PÚ uzavřela je ochotna podrobit se kontrolním nákupům. Seznam firem účastnících se na této dohodě naleznete na stránkách PÚ. Puncovní úřad tedy provede inkognito ve vytipovaném e-shopu kontrolní nákup. Pokud by byly zjištěny vážné nedostatky, byla by firma ze seznamu vyškrtnuta. U prodejců zde uvedených je tedy pravděpodobnost zakoupení padělku nebo chybně označeného zboží velmi malá. Samotní prodejci, kteří uzavřeli tuto dohodu, uvádějí na svých stránkách odkaz na tento seznam, což jim dodává na věrohodnosti.