Piercing – zdravotní a jiné aspekty II.

Piercing - hojení

V prvním díle jsme se podívali do historie piercingu, pověděli jsme si něco o metodách aplikace a v člácích Piercingové materiály I. a Piercingové materiály II. jsme si ukázali, z jakých materiálů je vhodné vybírat při koupi piercingového šperku.

V minulém příspěvku o piercingu jste se dozvěděli něco o výběru piercera nebo lékaře a o zdravotních aspektech.

Dnes se podíváme na další aspekty spojené s piercingem.

Piercing – umrtvení – při vpichu se umrtvení prakticky nepoužívá. Bylo by nesmyslné aplikovat jeden vpich s umrtvením, který není o nic méně bolestivý než samotný piercingový vpich. Výjimku snad tvoří pouze mastičky, spreje nebo gely, které navodí pocit znecitlivění ošetřeného místa.

Piercing a okolní teplota – při teplotách pod -10 °C může dojít u kovového piercingu nechráněného oděvem k lehčím omrzlinám kůže – kov vodí teplotu lépe než kůže. Někdy je praxe taková, že se v zimních měsících kovový šperk vyjme a nahradí šperkem z jiného matriálu.

Piercing a magnetoterapie, rentgenové záření, počítačová tomografie. Piercing může při medicínském snímkování představovat problém. Platí to pouze pro piercing z feromagnetických materiálů. Někdy může takováto piercingová ozdoba zakrýt snímkované místo. Další riziko představuje nadměrné ohřátí šperku při magnetorezonanci. Před snímkováním je nutné šperk vyjmout. Vyjmutí piercingového šperku vyžadují i někteří zubní lékaři.

Detekce kovů na letištích a v budovách s detekčními systémy. Podle oficiálních vyjádření výrobců šperků detekční přístroje na piercing nereagují. Množství kovu ve šperku leží pod prahem citlivosti nastaveném na přístroji. Výjimku by snad mohly představovat jen šperky větších rozměrů nebo piercing ve větší koncentraci.