Piercing – historie

Piercing v jazyku

Pod pojmem piercing si můžeme představit propíchnutí pokožky a zasunutí předmětu – většinou šperku, do takto vzniklého otvoru. Já si ještě představím jehlu a s ní spojenou bolest, ale to druhé může být jen můj předsudek, protože žádný piercing nemám.

Spousta lidí považuje piercing za nejnovější „výkřik módy“. Zdobení těla pomocí vpichů bylo ale známo již u nejstarších kultur na celém světě, o čemž vydávají svědectví mnohé archeologické nálezy.
Piercing neměl vždy jen funkci zkrášlovací. Sloužil i k vyhranění se vůči jiným kmenům, ke spirituálním účelům (obřady inicializace dospělosti) a pod. Ozdoby se vyráběly ze dřeva, rohoviny, hlíny, kostí a jiných přírodních materiálů, někdy i z kovů.

V Evropě se objevil piercing, např. propichování prsních bradavek, již před několika staletími. Nejednalo se ale o žádnou masovou záležitost, byla to doména dam z vyšších kruhů a tento způsob zkrášlování upadl později opět v zapomnění. Většího rozšíření se dočkalo pouze propichování uší.

Nový impulz přineslo v šedesátých letech minulého století hnutí hippies, které, ovlivněno indickou kulturou, přispělo k rozšíření módy zdobení ušních lalůčků (i u mužů).

Za pionýra na poli moderního piercingu je považován Fakir Musafar, který již v padesátých a šedesátých letech dvacátého století experimentoval ve Spojených státech s tělesnými modifikacemi ve stylu starých kultur. Fakir Musafar a jeho přátelé Jim Ward a Doug Malloy vyvinuli základní techniky moderního piercingu. S piercingem se experimentovalo převážně v homosexuální komunitě – zvláštĕ populární byl piercing prsních bradavek a pohlavních orgánů.

Ještě počátkem devadesátých let se piercing omezoval převážně na hnutí punk (zavíracími špendlíky propíchnutá kůže na různých částech těla) a BDSM scénu, postupně se ale stal módní záležitostí, hlavně u mladé generace. K jeho rozšíření přispělo etablování punku a technoscény, kde bylo např. zdobení obličeje piercingem rozšířeno již delší dobu. Na jeho popularizaci mají nemalou zásluhu i známé osobnosti – mezi jinými zpěvák Lenny Kravitz, Madonna nebo hráč NBA Dennis Rodman a další.

V současnosti již není piercing jak u žen tak u mužů považován za žádný výstřelek. Stal se přirozenou součástí dnešní módy.