Perly

Perly

Jedni tvrdí, že perly přinášejí štěstí, podle jiných zase žal. Těžko říct. Na čem se ale všichni shodnou, je to, že jsou krásné.

V tomto článku se dozvíte několik zajímavostí o tom, jak perly vznikají, s jakými druhy perel se můžeme setkat a co se na perlách nejvíce cení.

Co je to perla – perly vznikají v těle zvláště perlorodky mořské a sladkovodního velevruba rodu Margaritana.. Možná jste se ve škole učili stejně jako já, že k tvorbě perly dojde po vniknutí cizího tělíska do těla těchto živočichů. V případě kultivovaných perel – (to znamená perel vypěstovaných zásahem člověka) – je toto tvrzení jistě pravdivé. U přírodních perel nelze ale s určitostí říci, co je příčinou jejich tvorby. Výzkumy se totiž zjistilo, že plášť obepíná tělo mlže tak těsně, že se bez cizího zásahu dovnitř žádné tělísko dostat. nemůže. Tento problém tady ale asi nevyřešíme.

Perly můžeme rozdělit na perly přírodní neboli orientální, které vznikly bez zásahu člověka. Takovéto perly mají většinou nepravidelný tvar a na jejich povrchu se často objevují různé skvrny, sploštění a výstupky (barokní perly). Jsou cennější, protože jejich výskyt v lasturách je náhodný a nepravidelný.

Perly kultivované (pěstěné)vznikají tak, že se do asi tři roky staré perlorodky vsune tělísko z pláště dárcovského mlže, které se po vyprovokování obranné reakce začne postupně obalovat perletí. Takovéto umělé pěstování perel je vystavováno kritice ochránců zvířat. Problém spočívá v tom, že musí být obětována jedna dárcovská perlorodka. Některé perlorodky také implementaci do těla nepřežijí. Kultivované perly nebyly zpočátku přijímány nijak nadšeně, postupně ale zvítězila nízká cena a dostupnost.

Perly sladkovodní – jak název napovídá, vznikají ve sladké vodě. Jsou většinou menší než mořské a mohou být také kultivované.

PotápěčPerly mořské – asi nejznámější jsou japonské perly. Mořské perly mají, stejně jako perly sladkovodní, nejrůznější zabarvení. Některé perly se pro zvýšení prodeje ještě dodatečně barví speciálními barvami. Mořské perly dosahují velikosti až 14 mm.

Perly umělé – i když se u perel kultivovaných jedná o zásah do těla mlže, nejedná se stále o perly umělé. Umělé perly jsou napodobeniny ze skla, jsou potaženy perlovou esencí a vyplněny voskem.

Péče o perly - Perly jsou velice choulostivé. Je to vlastně směs uhličitanu vápenatého a organických látek. V kyselém prostředí se snadno rozpouštějí, narušuje je i lidský pot, ztrácejí lesk.

Údržba perel – protože jsou perly velmi choulostivé, je pro laika asi jedinou možnou údržbou otření látkou – např. kapesníkem. Je možné je i umýt ve vlahé vodě, ale pokud jsou navlečeny, budete je potom možná i muset nechat nově navléknout. Jinak je nejlepší přenechat jejich údržbu odborníkům.

Pravost perly se zjistí rentgenem, vrtané perly se zkoušejí endoskopem. Pro hrubé rozpoznání platí – pokud jsou všechny perly prakticky stejné a jsou bez nepravidelností, bude se jednat pravděpodobně o perly umělé.