Kameje

Kamej

Kamej je pozitivní vyřezávaný reliéf využívající barevné vrstvy materiálů. Intaglie je naproti tomu reliéf vyřezávaný do hmoty negativně – tedy dovnitř.

Jako materiál pro výrobu kamejí nemusí být použit pouze kámen, ale třeba také korál, mušle, gagát (vzácné lesklé černé uhlí, kterému se také někdy říká černý jantar).

K využívání mušlovců na výrobu kamejí došlo v renesanci v 15. a 16. století. Do té doby byly kameje vyřezávány převážně z kamenů. Napodobovány jsou pak kameje sklem, keramikou nebo umělými hmotami.

Při zhotovování kamejí se často využívají barevné materiály, které vytváří větší kontrast podkladu a reliéfu.

Vrchní vrstvy jsou pak někdy průhledné a tak může tvůrce vytvořit zajímavé stínové efekty, kdy prosvítá podkladová vrstva a zvyšuje se plasticita.

Kamej může být vyřezána buď z jednoho kusu vícevrstvého materiálu, kde má každá vrstva jinou barvu, nebo může být sesazena z více kusů – z pozadí a reliéfu.

Kameje se jen zřídkakdy zasazovaly do prstenů – častěji se používaly jako součást náhrdelníků, náušnic nebo diadémů. Některé sloužily i jako výzdoba obývacích místností, především s vyobrazením Gorgony Medúsy pak jako ochrana před neštěstím.

KamejHistorie kamejí

Historie kamejí sahá až do 4. století před naším letopočtem, populární byly v Řecku a Starém Římě, kde byla také vyrobena jedna z nejznámějších kamejí Gemma Claudia pro vladaře Claudia. Nejčastějšími motivy v tomto období byly mytologické výjevy nebo portréty vladařů a hodnostářů.

Obliba kamejí se v různých obdobích vracela – příkladem toho může být renesance a potom osmnácté a devatenácté století.

Ručně vyráběné kameje s portréty a jejich strojní výroba

Ručně vyráběné kameje  - Vyrábějí se převážně podle fotografií dané osoby. Umělec, který takovýto šperk zhotovuje, musí být velmi zručný, musí mít umělecké předpoklady a musí být schopný vyhotovit věrohodný portrét. Co kus, to originál a nad každým kusem stráví umělec velké množství času. Proto jsou ručně vyřezávané kameje velmi drahé.

Strojní výrobaVětšina kamejí se proto dnes vyrábí za pomoci ultrazvukových frézek. Jako matrice se často používá ručně vyřezávaná kamej. Zde je potom možné vyrobit velké množství kopií. Zkušený znalec je ale schopen na základě textury rozlišit strojně vyrobenou kamej.