Historie šperků – Starý Egypt

Šperk z Egypta

úvodním článku o historii výroby šperků jsme se seznámili se šperky a materiály na jejich výrobu v nejstarších časech lidstva. Tento příspěvek bude věnovaný šperkům ve Starém Egyptě.

Hlavním materiálem na výrobu šperků bylo zlato. Šperky predynastického Egypta symbolizovaly převážně hodnost a náboženskou moc v komunitě. Z archeologických výzkumů víme, že Egypťané nosili šperky nejen za života, ale provázely je i na onen svět. Kdo by neznal poklady v hrobkách faraónů.

Z našeho pohledu je trochu zvláštní , že Egypťané využívali pro výrobu šperků raději barevné sklo a imitace kamenů, než drahé kameny samotné. Dávali přednost barvám, kterými mohli obarvit sklo před přírodní barvou kamenů. Prakticky každý drahý kámen měl svoji imitaci. Každá barva měla svůj význam. Šperky se v Egyptě vyráběly především ve velkých dílnách, které byly součástí chrámů nebo paláců.

Amulet Egypt

Starý Egypt – amulet z roku 254 př.n.l.
(Za podmínek GNU Free Documentation License převzato z wikimedia.org)

Korálky na náhrdelníky byly vyráběny ze zlata, kamenů nebo keramiky a měly válcový, kulatý, vřetenovitý nebo diskový tvar a byly použity v několika řadách, přičemž se barvy pravidelně střídaly. Náhrdelníky se vyráběly ve dvou hlavních tvarech. První tvar, menat, byl nošen výhradně faraóny. Mnohem rozšířenější byl usekh, měl tvar supa.

Ornamenty – symboly, které měly svoje názvy a jejich význam byl úzce spojen se symbolikou hieroglyfického písma. Jednalo se o symboly náboženského kultu faraónů a bohů a kultu smrti.

Egyptské šperkařství je typické striktní symetrií, u korálků potom pravidelným opakováním tvarů a barev.

To, jak šperky tehdy ve Starém Egyptě vypadaly, bylo ale ovlivňováno i jinými kulturami – důkazem toho jsou náušnice, které se v klasické egyptské výrobě nevyráběly.

Čelenka Egypt

Starý Egypt – čelenka neznámé princezny nebo královny
(Fotografie je licencována za podmínek cc licence - foto John Campana)

Dalším důkazem pozdějšího vlivu cizích kultur je pokrývka hlavy, která pokrývala skoro celé vlasy. Byla vyrobena ze zlatých disků rozetovitého tvaru a síťoviny. Cizí vliv za vlády posledních dynastií vzrůstal, později hlavně příchodem Řeků.